BEKACITIZENOpini

Kekalkan Hartamu Dengan Sedekah

Oleh: Achmad Muwafi, Lc, Kepala SDIT Baitul Halim Tambun Bekasi

Achmad Muwafi, Lc Kepala SDIT Baitul Halim Tambun Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – ALLAH SWT berfirman, “Katakanlah, Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan apa saja yang yang kamu infakkan, niscaya Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang terbaik.” (QS. Saba: 39)
Dalam ayat ini Allah swt menegaskan bahwa rezeki yang kamu infakkan di jalan Allah akan diganti oleh Allah swt dengan penggantian yang lebih baik yaitu balasan di dunia dan pahala di akhirat.

Sedekah dalam Islam dapat melipatgandakan rezeki/harta. Rasulullah saw bersabda, “Sedekah tidaklah mengurangi harta.” (HR. Muslim). Dan Allah swt berfirman, “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah; 261).

Bersedekah dapat menjauhkan seseorang dari sentuhan panasnya api neraka. Rasulullah saw bersabda, “Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sedekah) sebutir kurma.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Orang yang senang bersedekah akan mendapatkan doa dari malaikat setiap hari. Disebutkan dalam sebuah hadist, bahwasannya Nabi Muhammad saw bersabda, “Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, “Ya Allah berikanlah ganti pada orang yang gemar bersedekah.” Malaikat yang lain berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah.” (HR. Bukhari)
Salah satu sahabat Nabi yang mulia yang dikenal dengan kedermawannya adalah Abu Bakar As-Shidiq ra. Abu Bakar As-Shidiq ra adalah sahabat Nabi yang senantiasa membantu dakwah Rasulullah saw. Beliau rela mengorbankan harta bahkan jiwanya untuk mendukung dakwah Rasulullah saw, sehingga Nabi Muhammad saw menjadikannya sebagai sahabat Nabi Muhammad saw yang kedudukannya lebih istimewa dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain.

Menjelang perang Tabuk, Nabi Muhammad saw menganjurkan kepada para sahabat untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Maka datanglah Abu Bakar As-Shidiq ra dengan membawa seluruh hartanya. Kemudian Nabi saw bertanya, “Wahai Abu Bakar Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?.” Beliau menjawab, “Aku tinggalkan untuk mereka (apa yang telah dijanjikan) oleh Allah dan Rasul-Nya.

Ya Allah, terimalah sedekah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. Amin. (*)

Related Articles

Back to top button